இனி விடமாட்டேன்

அண்ணாகண்ணன் ஆசிரியரின் குரலில் இந்தப் பாடலை இங்கே கேட்கலாம்.   விட்டதைப் பிடிப்பேன் விடமாட்டேன் இனி விடமாட்டேன் தொட்டதை முடிப்பேன் விழமாட

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(300)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(300) செய்யாமற் செய்த யுதவிக்கு வையகமும் வானகமு மாற்ற லரிது.        - திருக்குறள் -101 (செய்ந்நன்றி அறிதல்)

Read More

மவுனத் தேன்

அண்ணாகண்ணன் இந்தக் கவிதையை ஆசிரியரின் குரலில் இங்கே கேட்கலாம்   **************** விரைந்து செல்லும் வாக னத்தில் ஜன்னல் ஓரம் சாய்கிறேன்! விரி

Read More

மதுவிற்றல் முறையோ!

மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா,  மெல்பேண், ஆஸ்திரேலியா  எம்மதமும் மதுகுடிக்கச் சொல்லியதே இல்லை எந்நூலும் மதுநன்று எனச்சொன்ன துண்டோ புத்தரொடு வள்ளுவரும்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(299)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்... (299) ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ்.        - திருக்குறள் -156 (பொறை

Read More

உள்ளே.. உள்ளே!

கவியோகி வேதம் வானம் வரையும் ஓவியத்துள்-ஒரு மயக்க மருந்தே இருக்குதப்பா! மோனம் சொல்லும் சொற்களுக்குள்-ஒரு முனிவன் இருத்தல் தெரியுதப்பா! விண்ணில் பு

Read More

திருக்கடவூரில் கால சம்ஹார விழா

மரபின் மைந்தன் முத்தையா திருக்கடவூரில் இன்று கால சம்ஹார விழா - கால சம்ஹார மூர்த்திக்கு அபிடேக ஆராதனை சூலமேந்தி வீறு கொண்டான் சூரசம்ஹாரன் சூட்சுமமாய

Read More

ஏறன் சிவாவின் துளிப்பாக்கள்

ஏறன் சிவா புகார் தெரிவித்ததும் உடனே நடவடிக்கை எடுத்தனர்! புகார் கொடுத்தவர் மீது!                   **** இடைவிடாமல் தொடர்கிறது உண்ணாவிரதப் போ

Read More

கற்பனைத் தேரேறி கவலையை ஓட்டு!

கவியோகி வேதம் கற்பனைத் தேரில்நீ பறந்து சென்றால் கவலையும் உன்னைவிட் டோடி டாதோ? அற்பமாம் வேதனை முட்கள் எல்லாம் அந்தஓர் தேர்மூலம் மாய்ந்தி டாதோ?

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(298)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(298) கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல்.        - திருக்குறள் -184 (பு

Read More

திருமீயச்சூர் திருவிரட்டை மணிமாலை

கவித்தலம்  கை. அறிவழகன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பேரளம் என்னும் ஊருக்கு அருகில்  அமைந்துள்ள ஊர்தான்  திருமீயச்சூர்  என்பதாகும். இவ்வூரில் அமைந்து

Read More

இங்கா இங்கா

அண்ணாகண்ணன்   (குழந்தையின் ங்கா ங்கா  என்ற ஓசைக்கு எழுதியது)   இதை ஆசிரியரின் குரலில் இங்கே கேட்கலாம்       நா

Read More

ஏமாறாதே ஜாக்கிரதை!

கவியோகி வேதம் வானவில்லின் நாணறுந்து வர்ணமெல்லாம் மறையுதே!! நீநினைக்கும் கடல்ஓலம், நிமிடத்தில் மாறுதே!! ஞானச்சுட ர்  ‘வாசல்

Read More

புலி வந்திருச்சி!

சி. ஜெயபாரதன், கனடா புலி வருது ! புலி வருது !! புலி வருதென அலறி அலை அலையாய் எழுந்தார் விழித்துக் கொண்டு ! இப்போது புலி வந்திருச்சி !!! உயிருக

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(297)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(297) பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந் தீப்பிணி தீண்ட லரிது.        - திருக்குறள் - 227 (ஈகை) புதுக் கவிதையி

Read More