கவியரசு கண்ணதாசனின் இயேசு காவியம் – கவிதை வாயிலாய் காண்க தரிசனம்

கவிதை வாயிலாய் காண்க தரிசனம் பலவகைக் குருடர் இந்தப் பரந்ததோர் உலகில் உண்டு சிலவகைக் குருடர் நோய்க்குச் செகத்தினில் மருந்தே இல்லை நிலைபெறும் கண்கள

Read More

சிறுகூடற்பட்டி முதல் சிகாகோ வரை.. கவிஞர் கண்ணதாசன்

கவிஞர் காவிரி மைந்தன் மல்லிகை முல்லை பொன்மொழிக்கிள்ளை  அண்மையில் இன்றைய பிரபலமான கவிஞர் ஒருவரோடு உரையாடும்போது.. கண்ணதாசனைப் பற்றி பேச்சு வந்தது

Read More

நிலவு ஒரு பெண்ணாகி…

கவிஞர் காவிரி மைந்தன் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் என்கிற வெற்றிச் சித்திரத்தில் இடம் பெற்ற அனைத்துப் பாடல்களும் படு சூப்பர்! கவிஞர் வாலியின் க

Read More

கவிஞர் வாலி

மாதவிப் பொன்மயிலாள் தோகை விரித்தாள்.. இருபெரும் கவிஞர்களென்று இதயம் திறந்து பாராட்ட வேண்டுமென்றால் கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்களையும் காவியக்கவிஞர்

Read More

சிறுகூடற்பட்டி முதல் சிகாகோ வரை.. – கவியரசு

கவிஞர். காவிரிமைந்தன் தாய் தந்த பிச்சையிலே பிறந்தேனம்மா காலம் எத்தனையோ கவிஞர்களை பிரசவித்திருக்கிறது! அவர்களும் தங்கள் திறமையால்.. தமிழ் மொழியில

Read More

வாழும் தமிழே வாலி! (1)

தமிழ்த்திரையுலகில் தமிழ் மொழியை தங்க சிம்மாசனத்தில் தம் பாடல் வரிகளால்  அமரவைத்த பெருமைக்குரியவர்களில் காவியக்கவிஞர் வாலி அவர்

Read More

சிறுகூடற்பட்டி முதல் சிகாகோ வரை.. – கவியரசு

கவிஞர் காவிரிமைந்தன் நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன்... கவிஞரின் வாழ்க்கை ஒரு திறந்த புத்தகம். 2002ஆம் ஆண்டுவிழாவின் அழைப்பிதழைக் கொடுப்பதற்காக ராகப்ர

Read More