புகழோடு நிற்குமையா!

-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண் கண்ணதாசன் கவிதைக்குக்                                           கற்கண்டே தோற்றுவிடும் அவ்வளவு சுவையினையும் அவன்

Read More

வளர்ந்திடுக பல்லாண்டு !

-- எம்.ஜெயராமசர்மா   சொன்னயமும் பொருனயமும் சுவையாகத் தந்துநிற்கும் தென்னகத்தின் தமிழேடே சிறந்தென்றும் வாழியநீ (more…)

Read More

நீதானே தெய்வம் அம்மா

  எம். ஜெயராமசர்மா.. மெல்பேண்    கருவறையில் சுமந்தவளே கண்விழித்துக் காத்தவளே பெருவிருப்பத் தோடென்னை பெத்து வளர்த்தவளே அரு

Read More

நிம்மதி நெஞ்சில் நிற்கும்!

எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண் அடிக்கடி அழுவாய் நீயும் அனைவரும்  விழிக்கச் செய்வாய்! துடித்து நாம் ஓடிவந்தால் தூக்கமாய் இருப்பாய் அப்போ              

Read More

நல்ல வாழ்வு பிறந்திடும் !

  எம்.ஜெயராமசர்மா --- மெல்பேண்    புத்தர் வந்தார் யேசு வந்தார் புனிதரான காந்தி வந்தார் எத்தனையோ சொல்லிநின்றார் எதையும் காது வாங

Read More

சிறப்பாக வரவேற்போம் !

எம்.ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் சித்திரைப் புத்தாண்டை சிறப்பாக வரவேற்போம் எத்திக்கும் இன்பம்பொங்க இறைவனிடம் வரம்கேட்போம் முத்திக்கு வித்தா

Read More

மேலோங்கி நிற்கிறது

எம்.ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் விந்தை பல வந்தனவே எஞ்ஞான்றும் பார்த்து நிற்க எத்தனையோ வருகிறதே நல்ஞானம் என்றெண்ணி நயந்தே

Read More

மண்ணுமே பொறுக்குமா!

எம்.ஜெயராமசர்மா காந்திய தேசத்தில் கணக்கிலா அரக்கர்கள் கண்ணியம் எல்லாமே காற்றிலே பறக்குது நீதியை வேண்டியே போவது யாரிடம் நிம்மதி இன்றியே நிற்குது

Read More

மாற்றம் ஏற்படவேண்டும்!

எம்.ஜெயராமசர்மா திருக்குறள் வந்தது. திருக்குரானும் வந்தது. பைபிளும் வந்தது. பகவத்கீதையும் வந்தது. அந்த நாள் முதல் இந்த நாள்வரை ஆன்மீகத் தலைவர்களும்

Read More

மனத்தையே உலுக்குதே !

  எம்.ஜெயராமசர்மா இந்திய எண்ணமோ இமயத்திற் பெரியது இந்திய தேசமோ ரிஷிகளைப் பெற்றது என்றுமே யாவரும் வியத்திடும் வேளையில் வந்திடும் சேதிகள் மனத்தைய

Read More