கற்றல் – ஒரு ஆற்றல் (4)

க. பாலசுப்பிரமனியன் மூளையும் உடற்பயிற்சியும்   மூளையின் வளர்ச்சியைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யும் சில விஞ்ஞானிகள் (Developmental  Biologists) மூளை

Read More

அம்மா…..

க.பாலசுப்பிரமணியன் "சார்,  நான் ரெடி" டிரைவர் சேகர் வாசலிலிருந்து குரல் கொடுத்தான். "இதோ வந்துட்டேன். என்னோட பெட்டி தண்ணீர் பாட்டில் எல்லாம் எடுத்

Read More

“ஆறு படை அழகன்” — (6)

க.பாலசுப்பிரமணியன் தாளிரண்டும்  தாராயோ தணிகை மலை நாதா தோளிரண்டில் தாங்கிடுவேன், தங்க மயில் வேலா !!   சொல்லிரண்டில் உன்னை வைத்து சும

Read More

கற்றல் – ஒரு ஆற்றல்   (3)

க. பாலசுப்பிரமணியன்  மூளை - ஒரு உன்னதமான படைப்பு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மூளையும் ஒரு விசித்திரமான படைப்பு. எப்படி ஒருவனுடைய கைரேகைகள் அவனுக்கே உரித்த

Read More

“ஆறு படை அழகன்”  — (5)

க. பாலசுப்பிரமனியன் விழி தேடும் அழகன் நீ மதி தேடும் அறிவு ! உயிர் தேடும் உறவு நீ துயர் தீர்க்கும் மருந்து !   தேயாத நிறை நிலவு ந

Read More

“ஆறு படை அழகன்”  — (4)

க. பாலசுப்பிரமணியன் குக்குக்கூ…….குக்குக்கூவெனக்  குயில் போலக்கூவும் என் நெஞ்சம் மயில் போல ஆடும்!.. முருகா..  குக்குக்கூ…….குக்குக்கூவெனக் க

Read More

“ஆறு படை அழகன்”  — (3)

 க. பாலசுப்பிரமணியன் வரமொன்று கேட்பேன், வரமொன்று கேட்பேன், இரு கரம் கூப்பி வரமொன்று கேட்பேன் பன்னிரு கை கொண்டு படியளக்கும் அழகா…..  !

Read More

“ஆறு படை அழகன்”  — (2)

க. பாலசுபிரமணியன் சுட்ட பழம் தருவாயோ?  சுடாத பழம் தருவாயோ? சுட்ட பழம் தருவாயோ? சுடாத பழம் தருவாயோ? -- முருகா   ஆணவத்தை சுட்டெரித்துக்

Read More

“ஆறு படை அழகன்” — (1)

க.பாலசுப்பிரமணியன் வேலழகா!  உந்தன் விழியழகா ? கோலழகா?  உந்தன் கொடியழகா ? பேரழகா! உந்தன் பெயரழகா ? சொல்லழகா!  சொல்லின் சுவையழகா?  

Read More

கற்றல் – ஒரு ஆற்றல் (2)

க. பாலசுப்பிரமணியன் கருவும் கற்றலும் - சில உண்மைகள் தாயின் வயற்றில் கருவாக இருக்கும் பொழுதே கற்றல் என்ற செயல் ஆரம்பித்து விடுகிறதா என்பதை பல

Read More

கற்றல் – ஒரு ஆற்றல் (1)

க. பாலசுப்பிரமணியன் கற்றல் - சில பார்வைகள் “கற்றது கைமண்ணளவு. கல்லாதது உலகளவு” ..- இது அவ்வையின் அறிவுரை. "அவங்களுக்கென்ன சொல்லிட்டுப்  ப

Read More

ஒரு இதயம் துடிக்கிறது..

க.பாலசுப்ரமணியன் சுப்ரமணிய கௌண்டர் என்றாலே கோவை வட்டாரத்தில் தெரியாதவர்களே கிடையாது. அந்த ஊரில் அவர் ஒரு பெரிய புள்ளி. அவருடைய கண்காணிப்பில்  கிட்டத்

Read More

நவராத்திரி நாயகியர் (9) -கூத்தனூர் சரஸ்வதி தேவி

க.பாலசுப்பிரமணியன் அரசலாற்றின் கரைவாழும் ஆதிசக்தி ! அன்னத்தின்  மேலமர்ந்த ஞானசக்தி ! ஆணவத்தை அழித்துவிடும்  ஆன்மசக்தி ! அன்னையவள் அறிவ

Read More

நவராத்திரி நாயகியர் (8) -பட்டீஸ்வரம் துர்க்கை அம்மன்

க.பாலசுப்பிரமணியன்   பட்டதுன்பம் போதுமென்றால் பட்டீஸ்வரம் செல்லுங்கள் ! பார்த்தவுடன் அருள்தருவாள் பாரமெல்லாம் இறக்கிடுவாள் !  

Read More