நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (20)

தி.சுபாஷிணி முப்பத்து மூவர் அமரர் முன்சென்றுகப்பம் தவிர்த்தவனை எப்போதோ அடைந்திட்டாய்!இப்போது வாராயேல் எப்போது வருவாய்!நப்பின்னை நங்காய்! யாம் பெற்றதி

Read More

மணத்தை வைத்தவன்

செண்பக ஜெகதீசன்  வளரும் செடியின் வேரிலோ, தண்டிலோ, தளைக்கும் கிளையிலோ, துளிர்க்கும் இலையிலோ, மொட்டிலோ இல்லாத அழகை, மணத்தைக் கொண்டு வந்து மலரில

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (19)

தி.சுபாஷிணி குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல்மெத்தெனப் பஞ்ச சயனத்தில் மேலேறிமென்னெஞ்சில் பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய்!மெல்ல எழுந்தே எங்களைப் ப

Read More

விடுதலையைச் சுவாசித்தபடி

சாந்தி மாரியப்பன் என் ஒற்றைச் சொல்லொன்று உரசிப் பார்த்ததால் கொப்பளித்துத் துப்பிய உன் ஆழ்மனக் கசடுகளையெல்லாம், இதழோரம் கசியவிட்ட தேய்பிறைப் புன்

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (18)

தி.சுபாஷிணி உன்னைக் கொண்டு என்னுள் வைத்தேன்என்னையும் உன்னில் இட்டேன் என்னும்உயிர்த் தத்துவம் உவந்த ளித்தபெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் கொடியே!சூடிக் க

Read More

பூட்டு

ஜெ.ராஜ்குமார் மனிதர்கள் யாரும் இல்லா வீட்டுக்குப்  போடுகிறோம் பூட்டு! கெட்ட எண்ணங்களையும் சேர்த்துப்  போடுகிறோம் மனதில் பூட்டு! உனது எனது என அபகரித

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (17)

தி.சுபாஷிணி நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபன் தனக்குநந்தவனம் உவந்த ளித்த நறுமலரே!கூர்வேல்கொடுந் தொழிலன் கூடிடும் வண்ணம்வட்டம் வரைந்து சுழிகள் எண்ணதிட்டம் தெரி

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (16)

தி.சுபாஷிணி அறிவொன் றுமிலாத ஆயர்ச் சிறுமியர்அமைத்தபல் சிற்சிறு சிற்றில் சிதைத்துஆடியஉன் ஆட்டத்தில் சிதறிய சிந்தைஅல்லல் அன்ன அளித்து விடாதே!அருந்துயர்

Read More

பூத்திடும் புத்தாண்டு

சக்தி சக்திதாசன் பறந்தோடியது ஒரு வருடம்பாய்ந்து வந்தது புது வருடம்புதுப் புது நம்பிக்கைகளைபொலிவிக்கும் புத்தாண்டு கடந்து செல்லும் வருடத்தினுள்புதைந்

Read More

வல்லமைக்கு வாழ்த்து!

சென்ற ஆண்டில் சிறப்புடனே சேர்த்த நல்ல அனுபவங்கள்என்றும் இனிதாய்த் தொடர்ந்திடவும், ஏற்றம் வாழ்வில் பெற்றேவுயர்குன்றின் மேலே தீபமதாய்க் குறையாப் புகழைப்

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (15)

தி.சுபாஷிணி எல்லே! இளங்கிளியே! இன்னமும் உறங்குதியோ!அம்மே! அனைவரும் நின்இல்லில் நிற்கின்றோம்!முள்ளில்லா சுள்ளி எரிமடுத்து எப்போதும்முகிலோன்கண் இணைய மு

Read More

மதிப்பெண்கள்

புமா ஐந்துவிழுக்காடுதவறுக்குஅவசரநிலை பிரகடனம்வன்கொடுமை வார்த்தைச்சூட்டில்வாடும் குழந்தை. பொருளாதார அழுத்தத்தில்புதையும் வீடு.சதமே நிதர்சனமெனக்கருதும

Read More

கோடாலிக் கொண்டையும் , காதலும்!

பாகம்பிரியாள் பந்தாய் முடிந்த கொண்டையை, பாங்காய்க் கட்டி வைக்க, நீ பயன்படுத்துவது  ஒற்றைக் கற்றையான   கூந்தல் மட்டுமே ! அதிலேயே அது ஒய்யாரமாய் நிற்கி

Read More

நாச்சியார் திருப்பள்ளியெழுச்சி (14)

தி.சுபாஷிணி செங்கண் எழவே திங்கள் உறங்கியதுசெங்கழுநீர்வாய் நெகிழ ஆம்பல்வாய் கூம்பியதுவான் வெளுக்குமுன் தான் எழுந்துதண்பூக் கொய்து மலர்க்கணைத் தொடுத்து

Read More

தற்கொலையைக் கை விட்டவள்

யாழினி முனுசாமிஇப்பொழுதெல்லாம் அவள்தற்கொலை குறித்துப் பேசுவதில்லைமுன்பெல்லாம்நேரிலோதொலைபேசியிலோ பேசினால்தற்கொலையில்தான் முடிப்பாள்.தற்கொலைதான் துயரங்க

Read More