கம்பனில் ஓர் சொல்: அலங்கல் = குதிரையின் அலங்கு உளை (பிடரிமயிர்)

நா. கணேசன் அலைத்தல் என்ற வினைச்சொல்லை விரிவாக்கி அலங்கு/அலக்கு என்ற சோடிச்சொற்கள் தோன்றியுள்ளன. இதுபோன்ற தன்வினை/பிறவினைத் தொகுதிகள் தமிழில் மிகப் ப

Read More

சங்ககாலப் பாண்டியர் நாணயங்களில் மகரவிடங்கர்

-- டாக்டர் நா. கணேசன், ஹ்யூஸ்டன், டெக்சாஸ். 1. ஆதிகாலப் பாண்டியர்களின் வெள்ளி முத்திரை நாணயங்கள்: சங்க காலத்தில் தமிழகத்தை மூன்று அரச குடியினர் ஆண்ட

Read More

ஆத்திசூடி யார்? – ஓர் சுவையான கருத்தாடல்

ஔவையார் எழுதிய புகழ்பெற்ற அறநூல்களில் ஒன்று ’ஆத்திசூடி’ என்பது அனைவரும்  அறிந்ததே. ஆயினும், அதில் ஆத்திசூடியாகக் குறிக்கப்படுபவர் யார் என்பதில் அறிஞர்

Read More

வையைப் பூம்பட்டினத்தில் எண் 804 பொறித்த சங்ககாலத் தொல்பொருள்

டாக்டர் நா. கணேசன் (naa.ganesan@gmail.com) தாலமி குறிப்பிடும் சாலியூர் (மருங்கூர்ப் பட்டினம்): காவிரி ஆறு கடலில் புகும் பூம்புகாரைக் காவேரிப் பூம்பட

Read More