ஆய்வுலகில் காகிதச் சுவடிகளின் முதன்மை

முனைவர்  த. ஆதித்தன் இணைப்பேராசிரியர் அரிய கையெழுத்துச் சுவடித் துறை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் சுவடி என்னும் சொல்லினைக் கேட்டவுடன் அனைவர் ம

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 5

-மேகலா இராமமூர்த்தி தேவர் தலைவனான இந்திரனுக்கு வியாழன் (பிரகஸ்பதி) குருவாக வாய்த்ததுபோல் தயரதனுக்கு வசிட்டர் வாய்த்திருந்தார். ஆசனத்தில் அமர்ந்தபடி

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 6 (ஏவலிளையர்)

ச.கண்மணி கணேசன், முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ப.நி.), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை ஏவல் இளையர் என்னும் குழுப்பாத்திரம் அகஇலக்க

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 4

-மேகலா இராமமூர்த்தி காட்டில் தவமியற்றும் முனிவர்களுக்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தலாகவும் தீங்கிழைக்கும் கொடியவளாகவும் இருந்துவந்தாள் தாடகை எனும் அரக்க

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 5 (ஊரார்)

ச. கண்மணி கணேசன், முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி.  முன்னுரை பெயரிலேயே பன்மை விகுதி கொண்ட ‘ஊரார்’ என்னும் குழுப

Read More

நார்மன் ராபர்ட் போக்சன்

வெ. சுப்ரமணியன் நேற்று விண்மீன்களின் பொலிவு குறித்த ஒரு காணொலி தயாரித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது விண்மீன்களின் தோற்றப் பொலிவெண் (Apparent magnitude

Read More

சிந்தனைகள் சீர்செய்து தற்கொலையைத் தவிர்ப்போம்

முனைவர் என்.அருணாச்சலம், கல்வி உளவியலாளர், அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி “மரணம்... வாழ்வின் முக்கிய அம்சம்”. மரணம்​—வளர்ச்சியின் கடைசி கட்ட

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 3

-மேகலா இராமமூர்த்தி ஒரு நாடு மேன்மையுற அந்நாட்டு மக்கள் புலனொழுக்கம் மிக்கவர்களாய் இருத்தல் இன்றியமையாதது என்பதைக் காப்பியத்தின் தொடக்கத்திலேயே வலி

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 4 (உழவன்)

ச. கண்மணி கணேசன், முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத் தலைவர் (ஓய்வு), ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை ஒரே ஒரு பாடல் காட்சியில் நேரடியாகத் தோழியி

Read More

சென்டாரஸ் உடுத் தொகுப்பு

வெ. சுப்ரமணியன் எழுதிக் கொண்டிருக்கும் எல்லோருக்கும் நன்கு அறிமுகமான இராசி விண்மீன் தொகுப்புகளை நட்ட நடுவில்  மேஷம், இரிஷபத்துடன் நிறுத்தி 

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 3 (ஆயம்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ஓய்வு) முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத்  தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி.  முன்னுரை அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்களுள் தலைவியுடன

Read More

நண்பர் திலகம் பக்தவச்சலம்!

முனைவர் ஔவை நடராசன் பதறிப் பதறிப் கதறிப் புலம்பினாலும் பக்தவச்சலம் இனி மீளப் போவதில்லை. அறுபதாண்டுகளுக்கு மேலாக என் உயிரில் கலந்த நண்பராகத் திகழ்ந்த

Read More

அக இலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 2 (அறிவன்)

ச. கண்மணி கணேசன் (ஒய்வு), முதல்வர் & தமிழ்த்துறைத்தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி  முன்னுரை: சிறுபாத்திர வரிசையில் இரண்டாவதாக இடம்பெறக்

Read More

கம்பனில் கண்டெடுத்த முத்துக்கள் – 2

-மேகலா இராமமூர்த்தி மானுடம் வெல்லவேண்டுமாயின் அது புலனொழுக்கத்தைக் கைக்கொள்ளவேண்டுமென்று விரும்பிய கம்பநாடர், தம் காப்பியத்தின் தொடக்கமாக அமைந்த பா

Read More

அகஇலக்கியச் சிறுபாத்திரங்கள்- 1 (அயலிலாட்டி)

ச. கண்மணி கணேசன் (ஓய்வு), முதல்வர்& தமிழ்த்துறைத் தலைவர், ஸ்ரீகாளீஸ்வரி கல்லூரி, சிவகாசி. முன்னுரை: தொகைநூல்களாக உள்ள அகஇலக்கியங்களில் கூற்று

Read More