சுசி அப்படித்தான் – திரைக் கண்ணோட்டம்

படத்தின் நாயகன், நாயகி அணைவரும் புதுமுகங்கள்.  இரண்டு நாயகர்கள் (புனீத், ரத்தன்) மூன்று நாயகிகள் (ஷாயிரா கான், வாசவி மற்றும் லீமா). திருமணம் ஆனா ஒருவ

Read More