இயற்கையின் எழிலில் இறைவனைக் காண்போம்: (2) தையல்காரக்குருவி

நடராஜன் கல்பட்டு மாந்தர்களில் மட்டும் தானா தையல்காரர்கள்? பறவைகளில் இல்லையா? ஏன் இல்லை. ஜனவரி பிப்ரவரி மாதங்களில் உங்கள் தோட்டத்தில் "கிவீ...கிவீ..."

Read More

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! பிரபஞ்சத்தின் விதியை நிர்ணயம் செய்வது பேரளவில் பரவியுள்ள கருஞ்சக்தி

                                                                                      சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா பிரபஞ்ச

Read More

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் ! பெரு வெடிப்புக்கு முன்பே பிரபஞ்சத்தில் கருந்துளைகள் சில இருந்துள்ளன

                                                                                                                  (கட்டுரை 81)                    

Read More

இயற்கையின் எழிலில் இறைவனைக் காண்போம்(1)

  நடராஜன் கல்பட்டு இறைவனது படைப்புகள் நம்மை மிகவும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தக் கூடியவை. அது தாவரங்கள் ஆகட்டும். புழு பூச்சிகளாகட்டும், பறவைகளாகட்டும் அல

Read More

நோபல் பரிசை நோக்கி!

  விசாலம் ராமன் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த வெளிநாடுகளில் மிகவும் புகழ் பெற்று பல முக்கிய ஆங்கில பத்திரிக்கைகளில் புகழப்பட்டும் இருக்கும் பெண்மணி,  இவர்

Read More