பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 12ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் நெஞ்சோடு புலம்பல்  (இதில் ஒவ்வொரு பாடலின் நிறைவிலும் தன் நெஞ்சை விளித்துச் சொல்லும் பாங்கில் 'நெஞ்சே' என்று முடித்திருப்பார

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 11ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் (அவருடைய அன்னை மறைந்தபோது அவருக்கு ஈமச்சடங்கு செய்தபோது பாடியவை.) ஐயிரண்டு திங்களா அங்கமெலாம் நொந்து பெற்றுப் பையலென்ற போ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 10ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் அடியார் உறவும், அரன் பூசை நேசமும், அன்பும் அன்றிப் படிமீதில் வேறு பயன் உளதோ, பங்கயன் வகுத்த குடியான சுற்றமும் தாரமும் வாழ்வு

Read More

காந்தாரி கொடுத்த சாபம்!…

தஞ்சை வெ.கோபாலன் மகாபாரதத்தில் மெளஸர பர்வம் என்ற பகுதி கதையின் இறுதிப் பகுதியில் உண்டு. அது சொல்லும் நீதி என்னவென்றால் ஒவ்வொருவரும் செய்யும் வினைக

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 8ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் ஏதப்பட்டாய் இனி மேற்படும் பாட்டை இது என்றறிந்து போதப் பட்டாயில்லை நல்லோரிடம் சென்று புல்லறிவால் வாதைப் பட்டாய், மடமானார் கல

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 7ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் என் செயலால் ஆவது யாதொன்றும் இல்லை இனித் தெய்வமே உன் செயலே என்று உணரப்பெற்றேன், இந்த ஊனெடுத்த பின் செய்த தீவினை யாதொன்றும் இ

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 6ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் வேதத்தின் உட்பொருள் மண்ணாசை மங்கையை விட்டுவிடப் போதித்த வன்மொழி கேட்டிலையோ செய்த புண்ணியத்தான் ஆதித்தன் சந்திரன் போலே வெ

Read More

இப்படியும் சில மனிதர்கள்! – 8

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் தில்லும் திவானாவும் நெற்குன்றத்திலிருந்து புறப்பட்டு சைதாப்பேட்டையிலிருந்த தங்கள் மகள் வீட்டுக்குச் சென்றார்கள் அல்லவா? அங்கு மக

Read More

இப்படியும் சில மனிதர்கள்! – 7

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் தில், திவானா ஆகியோரின் நடவடிக்கைகள் பிடிக்காததாலும், தில் தன் மகனை 'கெட் அவுட்' என்று வீட்டை விட்டு வெளியே போகச் சொல்லிவிட்டதாலு

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 5ம் பகுதி

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் ​பொது உடை கோவணம், உண்டு உறங்கப் புறந்திண்ணை, உண்டு உணவிங்கு அடை காய் இலை உண்டு, அருந்தத் தண்ணீர் உண்டு, அருந்துணைக்கே விடை

Read More

இப்படியும் சில மனிதர்கள்! – 6

தஞ்​சை ​​வெ. ​கோபாலன் தில் வீட்டில் சாமிநாதனின் பெண்ணுக்கு தினந்தினம் நரக வேதனைதான். என்ன செய்வது? பெற்றோர்களும் மனதைக் கல்லாக்கிக் கொண்டனர். நாம் வர

Read More

பட்டினத்தடிகளின் பாடல்கள் – 4ம் பகுதி

தஞ்​சை​ வெ. ​கோபாலன் திருத்தில்​லை - தொடர்ச்சி... அடியார்க்கு எளியவர் அம்பலவாணர் அடிபணிந்தால் மடியாமல் செல்வ வரம் பெறலாம் வையம் ஏழு அளந்த வெடியே

Read More

என்ன செய்வார்கள் பாவம்!

தஞ்​சை வெ. கோபாலன் "ரமா அக்கா!" எதிர் வீட்டில் இருந்த ரமாவை உரக்கக் கூவி அழைத்தாள் உமா. இவ்விருவருக்குள்ளும் பல ரகசியங்கள் பரிமாரிக்கொள்ளப்படும்.

Read More

இப்படியும் சில மனிதர்கள்! – 5

தஞ்​சை ​வெ. ​கோபாலன் சாமிநாதன் மகள் திருமணம் முடிந்து ஓரிரு மாதங்கள் ஆகியிருக்கும். சென்னை அண்ணா சாலையிலிருந்த எனது அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்

Read More