மரஞ்சாக மருந்து கொள்வரோ?

-முனைவர் இராம. இராமமூர்த்தி சங்க இலக்கியங்கள் தொடு மணற்கேணியாய்ப் பயிலுந்தொறும் நுண்பொருள் காட்டும் காலக் கண்ணாடிகளாகும். இத்தகைய நுண்பொருள் காண, ஆசி

Read More

அறிவியலாளர் கெப்ளர்

-முனைவர் சேஷா சீனிவாசன் தற்போதைய 21ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்பியலையும், மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியையும் பிரிக்கமுடியாத ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையதாக நாம் க

Read More

தமிழரின் நனிநாகரிகம்

-முனைவர் இராம. இராமமூர்த்தி முகப்புரை: உலகில் தோன்றிய பல்வேறு இனக்குழுக்களுள் முதன்முதலாக நாகரிகம் பெற்ற இனக் குழுக்கள் மிகச் சிலவே. அவ்வினக் குழுவின

Read More

இணைய இதழாளர் நடையேடு

முனைவர் அண்ணாகண்ணன் (annakannan@gmail.com | 9841120975)   தமிழில் பல்லாயிரம் வலைத்தளங்களும் வலைப்பதிவுகளும் தோன்றியுள்ளன. இலட்சக்கணக்கான தமிழ்ப் பக

Read More

Literary Creativity in Tamil amongst Tamil Diaspora – அயல்நாட்டுத்தமிழ் இலக்கியங்கள்

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்   தேசியக் கருத்தரங்கம் ( 2013பிப்ரவரி 14, 15 ) அயல்நாட்டுத் தமிழ் இலக்கியங்கள் எனும் பொருண்மையில் இரண்டு நாள் தேசியக

Read More

இணைய தளங்களில் சிலப்பதிகாரக் கலைகள்

  முனைவர் க.துரையரசன்   இக்காலத்தில் நிகழ்த்தப்பெறும் எந்த ஒரு ஆய்வாக இருந்தாலும் அதில் இணையதளப் பதிவு இடம் பெறவில்லை என்றால் இன்று முழும

Read More

நற்றவ வேள்வி! – நாளைய தமிழ்!

    யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல்இனிதாவ தெங்குங் காணோம்பாமரராய், விலங்குகளாய், உலகனைத்தும்இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டுநாமமது தமிழரெனக் க

Read More

தமிழும் தொழில்நுட்பமும்

  வி.டில்லிபாபு (08.01.2012 அன்று பெங்களூரூ தமிழ்ச்சங்க அரங்கில் நிகழ்ந்த கருத்தரங்கில் ஆற்றிய உரை) தமிழுக்கும் தொழிற்நுட்பத்திற்குமான உறவு நீ

Read More

மீமிசால்

நூ. த. லோ. சு அன்பு நண்பர்களே, பல ஆய்வுக்கட்டுரைகளும், வரலாற்று கட்டுரைகளும் அளித்ததில் நமக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகம் ஆனவர் திரு நு.த. லோகசுந்தரம்.

Read More