தமிழும் தொழில்நுட்பமும்

  வி.டில்லிபாபு (08.01.2012 அன்று பெங்களூரூ தமிழ்ச்சங்க அரங்கில் நிகழ்ந்த கருத்தரங்கில் ஆற்றிய உரை) தமிழுக்கும் தொழிற்நுட்பத்திற்குமான உறவு நீ

Read More

மீமிசால்

நூ. த. லோ. சு அன்பு நண்பர்களே, பல ஆய்வுக்கட்டுரைகளும், வரலாற்று கட்டுரைகளும் அளித்ததில் நமக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகம் ஆனவர் திரு நு.த. லோகசுந்தரம்.

Read More