பூனைகள் தேடுகின்றன

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ   தேடுதல் இல்லாததுபோல பாவனை காட்டுதலையே பூனைகள் செய்கின்றன;   ‘பரவாயில்லையே இந்தப்பூனை!’ எனப்பெயரெடுக்க நடத்து

Read More

இலக்கியம்……. !!!

  பிச்சினிக்காடு இளங்கோ கரைகளே இல்லாமல்குளிர்ந்த நீரோடுஓடிக்கொண்டிருக்கும் நதி நானும் என் உடலும்வெப்பமடைந்து வியர்க்கையில்அதில் விழுந்துதான் க

Read More

நவீனம்

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ         உங்களுக்கே தெரிந்த குறியீடுகளைக் காட்டுங்கள்,   படிமப்படுத்துங்கள் மனவெளி மின்னல்களை.   அகவயத் தேடல்கள

Read More

ஒரு காலம்

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ          படுக்கை விரிப்பை எடுத்து உதறித் தயார் செய்தது…   படுக்கையறையில் தலையணை அருகில் தாகத்திற்காகத் தண்ணீர் வைத்

Read More

யாத்திரை

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ    எல்லாக் காலத்தும் இயங்கும் நிலையில் மனமும் இல்லை உடலும் இல்லை.   எண்ணமும் நிகழ்வும் வேறு வேறாய்,  அலுப்புத

Read More

காற்றே காற்றே

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ   காற்றே காற்றே புயல் காற்றே கருணையில்லாக் கடல் காற்றே கரையைக் கடந்து ஏன் வந்தாய்? கடன் பட  உயிர் விட ஏன் வைத்தாய்?  

Read More