வள்ளல் பாரிராசன்

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு ரயில் பயணங்கள் கூட மிக இனிமையானவைதான். முன்பதிவு செய்யப்பட்ட குளுகுளு வசதியுடனான பஞ்சு மெத்தை இருக்கைகள். அத்தோடு கலகலவென அர

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 10

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு 'விரும்பிப் போனால், விலகிப் போகும். விலகிப் போனால் விரும்பி வரும்' என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு விதி. மாறன், தந்தையைப் பர்த்தவுட

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 9

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு பரந்து விரிந்த வனாந்திரம். திரும்பிய புறமெல்லாம் வறண்ட் நிலங்கள்! காய்ந்து சருகாய்ப் போன மரங்கள். அங்கங்கே கூட்டம் கூட்டமாய்

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 8

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு மாறன் எப்போதும் மிக ஆவலாகத் தந்தையின் அழைப்பிற்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பவன், அன்று மட்டும் ஏனோ அந்தத் தொலைபேசியின் அழைப்பு ம

Read More

மனம் என்னும் மாயக்கண்ணாடி!

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு "புலன்களின் எல்லா வாயில்களையும் அடைத்து வைத்து, வெளி விசயங்கள் புகாமல் தடுத்து நிறுத்தி மனத்தையும் இதயத்தில் நிலையாக நிறுத்த

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 7

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு மனித ஆற்றலின் சக்தியைத் திருடும் களவாணி அந்த மனிதனுகுள்ளேயே உட்கார்ந்துகொண்டு ஆட்சி செய்வதை அந்த மனிதனே உணரத் தவறுவதும் இயற்

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 6

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு அதிகாலை ரம்மியமான வேளையில் விழித்தெழுவது என்பது, சாமான்யமான காரியம் அல்ல. அதையே வழக்கமாகக் கொண்டவர்கள் மட்டுமே எளிமையாக எழக்

Read More

இரட்டை முகம்!

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு பனிக்காலம் முடிந்து கோடை தொடங்கிவிட்டது. மழை விட்டும் தூவானம் விடவில்லை. கோடை மழை, வெப்பத்தைச் சற்று குறைத்ததனால் அசந்து தூங

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 5

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு பன்முக மனிதர்கள் இருப்பதைப் போல ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கைக்கும் பல முகங்கள் இருக்கின்றன. ஆம், அக வாழ்க்கையின் முகம் ஒன்று, புற வ

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 4

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு தோள் கொடுக்கும் தோழமை பல நேரங்களில், மலை போன்ற துன்பங்களைக்கூட, கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் பனி போல உருகி ஓடச் செய்துவிடும். கண

Read More

வெண்ணிலவில் ஒரு கருமுகில் – 3

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு போனை எடுக்கும் போதே மாறனுக்கு ஏதோ பதற்றமாகத்தான் இருந்தது. அவள் நல்ல பதிலாகச் சொல்ல வேண்டுமே கடவுளே என்று உள்ளூர வேண்டிக்கொண

Read More

மது ஏன் அப்படிச் செய்தாள்?

பவளசங்கரி திருநாவுக்கரசு வீடு கலகலத்துக்கொண்டிருக்கிறது. கோடை விடுமுறை சமயம் என்பதால், குடும்பத்தின் முக்கிய நபர்கள், அத்தனை பேரும் வந்தாகி விட்டது.

Read More