திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால்.. – கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன்

கவிஞர் பூவை செங்குட்டுவன் திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால்.. திரையுலகம் எத்தனையோ கவிஞர்களைக் கண்டிருக்கிறது. கண்டுகொண்டிருக்கிறது.  க

Read More

முத்தான கவிஞர் நா முத்துகுமார்! பத்தாண்டுகளாய் முதலிடம்!!

  வற்றாத கவியுள்ளம் வைத்திருக்கும் முத்து இவர்... வழிந்தோடும் நேசத்தால் மனம் கவரும் முத்துக்குமார்!! பத்தாண்டு காலங்கள் முதலிடத்தில் இரு

Read More