நல்வாழ்க்கை வாழ ‘வழிகாட்டிகள்’ – தொடர்-4

பெருவை பார்த்தசாரதி பள்ளிக்கூடங்கள்: (சென்ற இதழின் தொடர்ச்சி)  பள்ளிக்கூடங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பது பற்றியச் செய்திகளைப், படித்துத் தெரிந்த

Read More

நல்வாழ்க்கை வாழ ‘வழிகாட்டிகள்’ – தொடர்-3

பெருவை பார்த்தசாரதி பள்ளிக்கூடங்கள் “பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பும் போது சிறப்பானப் பள்ளிக் கூடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்க வையுங்கள். குறைந்த ப

Read More

அன்னையும், பிதாவும்…..

அன்றாடம் வாழ்க்கை நமக்கு பல்வேறு பாடங்களைக் கற்பித்தாலும், ஒரு குழந்தை பிறந்தது முதல் முதுமைப்பருவம் எய்தி மண்ணிலிருந்து மறையும் வரை ,ஒவ்வொரு காலகட்டத

Read More

பாத யாத்திரை விரதம்

பெருவை பார்த்தசாரதி  ‘டேய் சூரி என்னடா இன்னும் வெங்கியக் (வெங்கட்) காணும்.’  ‘அவன் எப்போதுமே இப்படித்தான் கடசீ நேரத்துலே வந்து கழுத்தறுப்பான்’.  ‘ஷ

Read More

நல்வாழ்க்கை வாழ வழிகாட்டிகள்! – பகுதி – 1

பெருவை பார்த்தசாரதி பழக்கமில்லாத ஒரு புது இடத்திற்குச் செல்லும் போது நாம் யாரிடமாவது வழி கேட்டுக் கொண்டு செல்கிறோம் அது போல எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும்

Read More

நல்ல பேரை வாங்க வேண்டும்

பெருவை பார்த்தசாரதி ரகுராஜசமுத்திரம் என்கிற பெருகவாழ்ந்தானைச் சேர்ந்தவர் பெருவை பார்த்தசாரதி, எழுதுவதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட இவர் தன்னைப் பற்றித் தா

Read More