[நூல் அறிமுகம்] (Peer Reviewed) ஆனந்த் நீலகண்டனின் ”Vanara: The Legend of Baali, Sugreeva and Tara”: மாற்றி யோசிக்கப்படும் பழைய கதையின் யதார்த்தம்

முனைவர் ம.பிரபாகரன், இளநிலை ஆய்வாளர், பிரெஞ்சு ஆய்வு நிறுவனம் (EFEO), புதுச்சேரி. ஆனந்த் நீலகண்டனின் '' Vanara: The Legend of Baali, Sugreeva and

Read More

சீதையின் சீற்றம்!

சீதையின் சீற்றம்! ஒரு அரிசோனன் எனக்கு அலுத்துப்போய் விட்டது.  கோபம் கோபமாக வருகிறது!     இப்பொழுது எங்கு பார்த்தாலும், “சீதைக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்

Read More

கம்பனும் வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு – 4

கம்பனும் வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு -  4 ஒரு அரிசோனன் சீதை அப்பழுக்கற்றவள் என்று அறிந்தும் அவளை தீக்குளிக்கும் நிலைக்கு இராமன் ஏ

Read More

கம்பனும் வால்மீகியும் – இலக்கிய ஒப்பீடு 3

கம்பனும் வால்மீகியும் – இலக்கிய ஒப்பீடு 3 ஒரு அரிசோனன் சென்ற இரு ஒப்பீடுகளில் கம்பனும், வால்மீகியும் எப்படி வேறுபடுகிறார்கள் என்பதைக் கண்டோம்.  இந

Read More

கம்பனும் வால்மீகியும் – இலக்கிய ஒப்பீடு – 2

கம்பனும் வால்மீகியும் – இலக்கிய ஒப்பீடு  - 2 ஒரு அரிசோனன் சென்ற ஒப்பீட்டில் அகலியை சாப விமோசன’த்தைப் பற்றியும், இராமன்-சீதையின் முதல் சந்திப்பைப்

Read More

கம்பனும், வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு – 1

கம்பனும், வால்மீகியும் – இராமாயண இலக்கிய ஒப்பீடு - 1  அகலியை சாப விமோசனம், இராமன்-சீதை முதல் சந்திப்பு ஒரு அரிசோனன் இராமாயணம் என்றாலே நம் நினைவுக்க

Read More