சாளிக்கிராமம் அடை நெஞ்சே! (பிரயாணக் கட்டுரை)

-என். ஸ்ரீதரன் நேபாள நாட்டிலுள்ள முக்திநாத் என்னும் சாளிகிராமப் பெருமாளைச் சேவிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. பன்னிரு ஆழ்வாரில் ஒருவரான திருமங்கை ஆழ்வார் ஏரா

Read More

வானத்தைத் தொட்டவர்: சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற கௌரி கிருபானந்தன்

என் . ஸ்ரீதரன். வானத்தைத் தொட்டவர் கௌரி கிருபானந்தன் எழுதிய “மீட்சி” என்ற தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு புத்தகத்திற்கு 2015 வருடத்திற்கான சாகித்திய அக

Read More