விலை போகாத சிலை

செழியன் மவுனத்தை ...முகத்தில்  தேக்கி மற்ற  சங்கடங்களை மனதில்  புதைத்து .. வரன்  தன்னை  பார்க்க வரும்போது  மட்டும் சிரிப்பை ....மென்  சிரிப்பை செயற்

Read More

தாய்

எஸ்.நெடுஞ்செழியன் அன்புத் தோழியே ! யாராலும் மறக்க முடியாது தாய்ப் பாசத்தையாராலும் மறுக்க முடியாது அவள் கேட்பதைமறக்க முடியுமா? அல்ல மறுக்க முடியுமா?க

Read More

வைப்போமே!

செழியன் முப்பாலுக்கு ....மூன்று விரல் காட்டி உப்பு காற்றில் உயரமாக நிற்குமாறு வள்ளுவனுக்கு குமரியிலே கடற்கரைக்கு அப்பால் கடலில் வானுயர சிலை அங்கு ...

Read More

2012 புத்தாண்டே வருக !வருக! வருக!

செழியன் பனி பொழியும் மார்கழியில் மலரும் புத்தாண்டே !நீ வருக !வருக ! வருக !வளமும் நலமும் தருக !தருக !தருக!மனம் உருக வேண்டுகிறோம் .நீ ...எங்களுடன் உறவு

Read More

பெண்களே ! உஷார் !!

நறுக்.. துணுக்... ( 9) எஸ். நெடுஞ்செழியன் விடுதிகளிலோ ,அதன் குளியல் அறைகளிலோ, உடைமாற்றும் இடங்களிலோ மற்றும் துணிக்கடைகளின் அளவு சரி பார்க்கும் அறைகள

Read More

சுகமான சுமைகள்

எஸ். நெடுஞ்செழியன் அவள் ... பள்ளியில்  படிக்கும்போது  முதுகில்  புத்தகச் சுமை . பருவம் வந்த போது  மனதில் பல  சுமைகள் . கண்களில்  கனவுச் சுமைகள் . கணவ

Read More

ஒரு மலரின் மவுனம்

எஸ்.நெடுஞ்செழியன் தளிராக இருந்த  எனக்கு உரமிட்டு -உயிர்த் தண்ணீரும்  விட்டீர்கள்.. வளர்ந்து  மொட்டுக்கள் விட்டேன் ஒரு நாள் ........மொட்டுக்கள்  மலர்ந

Read More