கூடைப்பந்தாட்ட விளையாட்டு வீரர் – அமெரிக்கத்தமிழர் திரு. வருண் ராம்