பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – மொழிபெயர்ப்பிற்கு உதவும் தளங்கள் மற்றும் இணைய அகராதிகள்

--சிவானந்தம் கனகராஜ். இணையத்தில் எத்தனையோ மொழிகளில், எத்தனையோ விதமான தகவல்கள் விரவிக் கிடக்கின்றன. நாம் தேடும் தகவல்கள், நாம் அறியாத வேறு மொழியில்

Read More

பயன்மிகு இணையவழிச் சேவைகள் – இணையவழி ஒலிப்பதிவு

--சிவானந்தம் கனகராஜ். இணையவழி குரல் பதிவு மற்றும் ஒலிக் கோப்புகள் உருவாக்கத்திற்கான தளங்கள் சில வருடங்களுக்கு முன் வரை ஒலிப்பதிவு பெட்டியின்(t

Read More