அதிஷ்டக் காரி அம்மா

சுகியன் அவள் வயது முப்பது ஒட்டிய நிறம் வெள்ளை! ஒட்டாத நிறம் சிவப்பு! மணமான ஐந்து வருடத்தில் கடைசி வரைக் குடி போதையில்லாமல் பார்த்த நாளில்லை அவள் கணவ

Read More

ஏக்கம்

சுகியன் தண்டவாளத்தைப் போலவே, கோடிகளில் வாழும் மிருகங்களின் உச்சகட்டக் கோடும்! வறுமையில் வாடும் மனிதர்களின் உச்சகட்டக் கோடும்! இணையாமல் நீண்டு கொண

Read More

மனித (எம்) மதம்

சுகியன் பிறந்த மேனியாக வந்து ஆடை அலங்காரம் செய்து வாழ்க்கை என்ற படுக்கையை விரித்து கர்வம் என்ற போர்வையைப் போர்த்தி மதம் என்ற குறட்டையை உறுமுகிறாய

Read More

தங்கத்தின் மீது பெண்களுக்கு ஏன் தனி ஈர்ப்பு?

சுகியன் என் நண்பரின் ஆறு மாதக் குழந்தையைப் பார்ப்பதற்காக அவருடைய வீட்டிற்குச் சென்றிருந்தேன். நண்பனின் உறவினர் அந்தக் குழந்தையைத் தூக்கி, "செல்லக்குட

Read More