சிற்பியே உன்னைச் செதுக்குகிறேன் – புத்தக மதிப்புரை

த.க.தமிழ் பாரதன் கவிஞர் வைரமுத்து : கவிஞர். சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான இந்திய அரசின் விருதை ஆறு முறை பெற்றுள்ளார். நிழல்கள்(1980) எனும் திரைப்படத்தில்

Read More