நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  62. இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வ

Read More