வெளி

  மதியழகன் அது ஒரு  தொடக்கப்பள்ளி.வாரத்தில்  மூன்று நாள் கம்ப்யூட்டர் க்ளாஸ் நடக்கும்.மற்ற பாடங்களைவிட  கம்ப்யூட்டர் க்ளாஸுக்கு ஆர்வத்துடன் மாணவர்கள

Read More