‘ஒரு புளிய மரத்தின் கதை’ – சுந்தரராமசாமி – புத்தக மதிப்புரை

கலையரசி சுந்தரராமசாமி அவர்கள் எழுதிய முதல் நாவல்,‘ஒரு புளிய மரத்தின் கதை’. 1966 ஆம் ஆண்டு வெளி வந்தது. தற்கால உரைநடையைப் பேச்சு வழக்கில் எழுதிய முதல்

Read More