“கன்னி”யும் “கஜா”வும்

  வாய் பேச வன்மத்தில் பெண் பொறுமைக்காரி! நிலம் இயங்கு தன்மையில் உழவுக் காரி….. நிலமும் பெண்ணும் போர் புரிந்தால் கன்னியும் கஜாவா

Read More

மரணத்தைத் தடுத்த மனித நேயம்!

-முனைவா். இரா. மூர்த்தி  புகைவண்டி புறப்படுவதற்கு அரைமணி நேரமே இருந்தது. நேரத்தை விரயம் செய்யாமல் எப்படியாவது இடத்தைப் பிடித்துவிட வேண்டும் என்ற எண்ண

Read More