இப்படியும் சில ஆண்கள்…

ரேவதி நரசிம்ஹன் அன்புள்ள வல்லமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு, சமீபத்தில் நடந்த சம்பவம் ஒன்று என்னை மிகவும் பாதித்தது. அதை உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புகிறேன்.

Read More

அம்மாவின் குறிப்பில் விடுபட்டவை

ரேவதி நரசிம்ஹன் (தம் கணவர் எஸ். நாராயணன் மறைந்த தருணம் குறித்து, திருமதி ஜெயலக்ஷ்மி நாராயணன் எழுதிய டைரிக் குறிப்புகள், வல்லமையில் வெளியாயின. அதன் தொ

Read More

கதவுகள்

கவிதையும் படமும்: ரேவதி நரசிம்ஹன் திறக்கும் கதவுகளுக்குப் பின் நிற்கும் விழிகள் சில சமயம் அன்பு சில சமயம் கேள்வி சில சமயம் மறுப்பு சில சமயம

Read More