ஜெயஸ்ரீ ஷங்கர்

எழுத்தாளர்

வைகுண்டப் பிராப்தம்

ஜெயஸ்ரீ ஷங்கர், சிதம்பரம். காலையில் மூன்றரை மணிக்கெல்லாம் ஜெயா டிவி யில் நேரடி ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருந்தது ஸ்ரீரங்கத்தின் சொர்க்க வாசல் திறக்கும் நிகழ்ச்சி . எங்கு பார்த்தாலும்...

சுரண்டலில் இந்தியா..!

ஜெயஸ்ரீ அரசியல் சுதந்திரத்தை அள்ளிக்கொள்ள ஆனந்த சுதந்திரம் அடையவில்லை.. ஆங்கிலேயனே ஆண்டிருக்கலாம்... கட்டுக்கோப்பாகவே இருந்திருக்கும்...! இன்றென்ன வாழுது வெறும்.. அரசியல் சுரண்டல் இந்தியாவில்..! சுதந்திரக் கனவில் குரல்...