நடராஜன் கல்பட்டு

எழுத்தாளர், பறவைகள் ஆர்வலர் மற்றும் ஆய்வாளர்.

பொங்கலோ…. பொங்கல்! பெண்களோ….பெண்கள்!

நடராஜன் கல்பட்டு “ஏன்னா... இப்பொ அந்தப் பாழாப் போன கம்ப்யூடரெ மூடீட்டு ஏந்து வரப் போறேளா இல்லையா?” “தோ வரேண்டீ.  இந்த ஒரு பின்னூட்டத்தெப் படிச்சூட்டு வரேன். துபாய்லேந்து...

பொங்கலோ பொங்கல்

நடராஜன் கல்பட்டு உண்ண உணவும் பருகிட நல் நீரும் என்றும் நமக்களிக்கும் செங் கதிர் ஆதவனுக்கு நன்றி நவிலும் நேரமிது .. புது நெல் குத்தி புத்...

பொங்கலோ பொங்கல் ….. பொண்களோ பொண்கள்!

நடராஜன் கல்பட்டு    “ஏன்னா… இப்பொ அந்தப் பாழாப் போன கம்ப்யூடரெ மூடீட்டு ஏந்து வரப் போறேளா இல்லையா?” “தோ வரேண்டீ.  இந்த ஒரு பின்னூட்டத்தப் படிச்சுட்டு வரேன்....

சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டம்

நடராஜன் கல்பட்டு சுதந்திர தினமாம் இன்று கொண் டாடிடுறார் நன்று அங்கங்கே கம்பங்கள் தோரணங்கள் நடுவே தோன்றிடுது தேசீயக் கொடி அழகிய ஆரஞ்சு வெள்ளை பச்சை நிறமதிலே...