நீலகண்டன் (மும்பை)

நாக்பூரின் புதிய ஐயப்பன் கோவில்

​செம்பூர் நீலு (நீலகண்டன்) இந்தியாவின் நடு மையம். மஹாரஷ்டிர மாநிலத்தின் குளிர்கால தலைநகரம் விதர்ப்பாவின் முக்கிய நகரம். இங்கு எல்லா மாநிலத்தவரும் - தெற்கில் தமிழ் நாட்டிலிருந்து...

ஓய்வு பெறும் ஒரு கிரிக்கெட் சகாப்தம் (ஸச்சின் டெண்டுல்கர்)

செம்பூர் நீலு (நீலகண்டன்) கவச குண்டலத்துடன் பிறந்தான் கர்ணன் என்று சொல்லுகின்றது புராணம் கிரிக்கெட் பாட் பந்துடன் பிறந்தான் ஸச்சின் என்று நம்புகிறது நம் பாரதபூமி ஐந்து...