இசைக்கவி ரமணன்

கவிஞர், எழுத்தாளர், பேச்சாளர், பல்கலை வித்தகர்.

இதுபோல் இல்லை ஒருநாடு!

இசைக்கவி ரமணன்   இதுபோல் இல்லை ஒருநாடு இதுவே இதுவே என் வீடு இரவும் பகலும் இசையோடு இதயம் திறந்து நீ பாடு!   அன்னையின் நெஞ்சில்...