தமிழ்த்தேனீ

எழுத்தாளர், நடிகர்

“பொங்கல் திருநாள்”

தமிழ்த்தேனீ பொங்கலென்று சொன்னாலே பொங்குகின்ற நல்லுணர்வு நன்றிசொல்லும் நம் உணர்வு நாம் நவில காரணமாய் காணுகின்ற நல்லேர் உழவர்களும் சொல்லேர் உழவர்களும் சுற்றி வந்து கும்பிட்ட நல்லேர்...

“ கங்கா ஸ்னானம் ”

தமிழ்த்தேனீ டேய் கண்ணா  சீக்கிரம்  படுத்துண்டு தூங்கு, பட்டாசு வெடிச்சது போறும். காத்தாலே 4 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பிடுவேன். சீக்கிரம் எழுந்து கங்கா ஸ்னானம் செய்யணும். .போறும் போய்...