திவாகர்

நாடகக் கலைஞர், எழுத்தாளர்.

நடராஜன்

எழுத்து : திவாகர் ஓவியம்: ஜீவா அவனேதான்.. அவனே.. அந்த சீனிவாசனேதான்.. எப்படி மாறினாலும் இவன் முகத்தைக் கண்டுபிடித்துவிடலாம்தான்.. சிறிய வயதில் இருந்த செக்கச் செவேலென்று அழகான  உருண்டை...

குந்தி – ஒரு பார்வை

திவாகர் மகாபாரதத்தில் குந்தி தேவியின் வாழ்க்கையை ஆரம்பக்கட்டத்திலிருந்து பார்த்தால்தான் தெரியும்..அந்தத் தாயின் வாழ்வு பால்யத்திலிருந்தே எப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டிருந்தது என்பது நமக்குப் பரிபூரணமாக விளங்கும். சின்னஞ்சிறுவயதில்...

அதற்குப் பதிலாகத்தான் இது!

திவாகர் (முன்னுரை - இந்த சரித்திர சிறுகதைக்கு ஆதாரம் எல்லாம் ஆந்திர வடபகுதியில் அவ்வப்போது பாடப்பட்டுவரும் நாடோடிப்பாடல்கள்தான். (ஆந்திர ஞானபதகேய சாஹித்யமு) விசாகப்பட்டினம் அருகே பத்தாம் நூற்றாண்டு...