சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 image

பொங்கல் வைப்போம்

புத்தரிசிப்​​

பொங்கல் வைப்போம்

சர்க்கரைப்

பொங்கல் வைப்போம்

வீட்டு முற்றத்தில்

மாட்டுப்

பொங்கல் வைப்போம்

முன் ​வாசலில்

கோல மிட்டு​, ​பெண்டிர்​

கும்மி அடித்து

செங்கரும்புப் பந்த லிட்டு

சீராய்த் ​தோரணம்​

கட்டிப் ​பால்​

பொங்கல்​வைப்போம் !

புத்தாடை அணிந்து

பூரிப்போடு​​

பொங்கல் வைப்போம்.

பொழுது புலர்ந்ததும்​​

விடி ​வெள்ளி விழித்ததும்

வெண் பொங்கல் வைப்போம்.

கூட்டாகத் தமிழர்

கொண்டாடும் ​அறுவடைத் ​

திரு விழா ​!​

கோலகல​மாய்ப்

பொங்கலோ பொங்கல் என்று​​

மங்கையர் பாடப்

பொங்கல் வைப்போம்.

தைப் பொங்கல் வைப்போம்.​​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *