சி. ஜெயபாரதன்                    thai-image

பொங்கல் வைப்போம்
புத்தரிசிப்​​
பொங்கல் வைப்போம்
சர்க்கரைப்
பொங்கல் வைப்போம்
வீட்டு முற்றத்தில்
மாட்டுப்
பொங்கல் வைப்போம்
முன் ​வாசலில்
கோல மிட்டு​, ​பெண்டிர்​
கும்மி அடித்து
செங்கரும்புப் பந்த லிட்டு
சீராய்த் ​தோரணம்​
கட்டிப் ​பால்​
பொங்கல்​வைப்போம் !
புத்தாடை அணிந்து
பூரிப்போடு​​
பொங்கல் வைப்போம்.
பொழுது புலர்ந்ததும்​​
விடி ​வெள்ளி விழித்ததும்
வெண் பொங்கல் வைப்போம்.
கூட்டாகத் தமிழர்
கொண்டாடும் ​அறுவடைத் ​திருவிழா ​!​
கோலகல​மாய்ப்
பொங்கலோ பொங்கல் என்று​​
மங்கையர் பாடப்
பொங்கல் வைப்போம்.

தைப் பொங்கல் வைப்போம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *