இசைக்கவி ரமணன்

இதுபோல் இல்லை ஒருநாடு!

இசைக்கவி ரமணன்   இதுபோல் இல்லை ஒருநாடு இதுவே இதுவே என் வீடு இரவும் பகலும் இசையோடு இதயம் திறந்து நீ பாடு!   அன்னையின் நெஞ்சில்...

அன்னை அபிராமி பத்து

  இசைக்கவி ரமணன் சன்னிதியில் இருவரும் சாமரம் வீசநான் சகதியில்  உழல்கின்றதோ? சாகா தெனைச்செய்து பாகா யுருக்கிவிடும் தரிசனம் நழுவிவிடுமோ? முன்னிற்கும்  வினைவெறும் முட்டையோ டென்பது மூளைக்...