எம். ஜெயராமசர்மா … மெல்பேண்

நினைக்க வேண்டும்

                   எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்               தாய்மண்ணை காக்க வேண்டி            தம்முயிர் ஈந்த எங்கள்            தகைவுடை எண்ணங் கொண்டோர்            தாழினைப்...