கமலாதேவி அரவிந்தன்

சிறுகதை–சிதகு

கமலாதேவி அரவிந்தன் சிங்கப்பூரின் ஒரு முடுக்கு சாலையிலிருந்த அந்த அலுவலகமே பரபரப்போடு காத்திருந்தது , என்றால் விஷயம் பெரிதாக ஒன்றுமில்லை அன்று வரவேற்புத்துறைக்கு புதிதாக இளம்பெண் ஒருத்தி...

புனைவிலக்கியத்தில் நா.கோவிந்தசாமி — ஒரு மீள் பார்வை

கமலாதேவி அரவிந்தன் நா.கோவிந்தசாமி அமரராகி, பத்தாண்டுகள் நிறைவுபெறும் இவ்வேளையில் , நா.கோ பற்றி ஒரு கட்டுரையின் அவசியம் பற்றி எழுத வேண்டுமென்ற அழைப்பின் போது யோசிக்கவே இல்லை. ஆனால்...

நாசி லெமாக்

 கமலாதேவி அரவிந்தன் கோப்பையைத் தூக்கிப்பிடித்து, மேலே அண்ணாந்து காப்பி குடிக்க முயன்றதில் இந்த முறையும் தோல்விதான். பழக்கமின்மையால் காப்பி சிதறி, டீ ஷர்ட்டெல்லாம் நனைந்து வேறு உடை...