கவிஞர் காவிரிமைந்தன்

விடுதலை

-கவிஞர் காவிரிமைந்தன் அடிமையின் விலங்குகள் ஒடித்து ‘விடுதலை’ அடைந்ததோர் தேசம்! அகிம்சையின் வழியினில் நின்று அண்ணல் காந்தியின் யுத்தம்!!                   இந்திய மண்ணின் பெருமை சரித்திரம் தினசரிப் பேசும்!...