குமரி எஸ். நீலகண்டன்

ஆகஸ்ட் 15

  குமரி எஸ். நீலகண்டன்   சுதந்திரக் காற்றின் திசை மாறிய நாள். அதிகாரம் மட்டும் மாறியது... பாரதமெங்கும் வீசிற்று சுதந்திரக் காற்று. செடிகளில் பூத்த பூக்களெல்லாம்...

பொங்கல் 2012

குமரி எஸ். நீலகண்டன் வழக்கம் போல் பொங்கல் வந்து விட்டது... காய்கனிகளோடு பொங்கல் பானையுடன் கம்ப்யூட்டர் பத்தி கமகமக்க பக்தி மயமாய் பரவசமாய் பொங்கல்.   குண்டு...