சக்தி சக்திதாசன்

சுதந்திரதின வாழ்த்துக்கள்!

-சக்தி சக்திதாசன் ஆடுவோமே ! பள்ளுப் பாடுவோமே ! அடைந்து விட்டோம் சுதந்திரம் என்றே ஆனந்தக் கூத்தாடினான் பாரதிப் பாட்டன்     அன்றொருநாள் அன்னைத் தமிழில்! ஆயிற்று ஆண்டுகள்...

பொங்கட்டும் பானைகள்

சக்தி சக்திதாசன்                                                  பொங்கட்டும் பானைகள் - அதிலே பொசுங்கட்டும் தீமைகள் புலரட்டும் பொழுதுகள் பகரட்டும் உண்மைகள் ஏறடித்துத் தோழனவன் - எமக்கு\ சோறடிக்கும் வினைகள் மாரடிக்கும் வாழ்க்கை...

நேசத்தின் ஒளி தீபத்தின் வழி

  சிந்தட்டும் நேசத்தின் ஒளி சீராக எம் தீபத்தின் வழி சிறக்கட்டும் தீபாவளித் திருநாள் சிரிக்கட்டும் இல்லங்கள் அனைத்துமே நேற்றோடு போகட்டும் எம் சோகங்கள் இன்றோடு மாறட்டும்...

இனபச் சுதந்திரத் திருநாள்

  சக்தி சக்திதாசன் இனிய பாரத தேசத்தின் இனபச் சுதந்திரத் திருநாள் என்று மகிழ்ந்திருக்கும் எண்ணற்ற சொந்தங்கள் அந்நியர் வந்து புகல் என்ன நீதி ? ஆத்திரம்...