சாந்தி மாரியப்பன்

கனவு சாம்ராஜ்யத்தில்

சாந்தி மாரியப்பன் அனைவரும் சுபிட்சமாக வாழ்ந்தனர் எனது சாம்ராஜ்யத்தில். பசிப்பிணி முற்றாய் அகன்றதனதால் கழுவிக்கவிழ்த்து விட்ட மணிமேகலையின் அட்சயபாத்திரம் சிலந்திகளின் உறைவிடமாகிவிட, சுமையற்ற கல்வியாலயங்களில் குடி புகுந்த...

குழந்தைகளைக் கொண்டாடுவோம்

சாந்தி மாரியப்பன் ஒவ்வொரு மாதமும் பதினான்காம் தேதி வருகிறது, ஆனால், நவம்பர் மாதம் வருகிற பதினான்காம் தேதிக்கென்று ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. அன்றைய தினம் இந்தியாவில் குழந்தைகள்...

சுயமும் சுதந்திரமும்..

சாந்தி மாரியப்பன்  கூண்டுக்கு வெளியே பெருங்காடொன்று இருக்கும் என்றெண்ணி, சுதந்திரமாய் வாழும் கனவில் தப்பி வந்தது வரிக்குதிரையொன்று.. காடாய்க்கிடந்த நிலமெல்லாம் மக்கள் முளைத்துக்கிடப்பதையும், மாக்களாய் நடந்துகொள்வதையும் கண்டு...