சி. ஜெயபாரதன்

தைப் பொங்கல் வைப்போம்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா   பொங்கல் வைப்போம் புத்தரிசிப்​​ பொங்கல் வைப்போம் சர்க்கரைப் பொங்கல் வைப்போம் வீட்டு முற்றத்தில் மாட்டுப் பொங்கல் வைப்போம் முன் ​வாசலில் கோல...

தைப் பொங்கல் வைப்போம்

சி. ஜெயபாரதன்                    பொங்கல் வைப்போம் புத்தரிசிப்​​ பொங்கல் வைப்போம் சர்க்கரைப் பொங்கல் வைப்போம் வீட்டு முற்றத்தில் மாட்டுப் பொங்கல் வைப்போம் முன் ​வாசலில் கோல மிட்டு​, ​பெண்டிர்​...

பூரண சுதந்திரம் யாருக்கு ?

  சி. ஜெயபாரதன் பாரதம் பெற்றது பாருக்குள்ளே ஓரளவு சுதந்திரம் ! பூரண விடுதலை வேண்டிப் போராடினோம் ! பூமி இரண்டாய்ப் பிளந்தது ! பூகம்பம் நிற்காமல்...