சு. ரவி

நாட்டுக்குப் பெருமை சேர்த்த நவமணிகள்!

-சு. ரவி நாமின்று சுதந்திரக்காற்றைச் சுவாசிக்க, இந்தியன் என்று பெருமைகொள்ளக் காரணமானவர்கள் எத்தனையோ மஹானுபாவர்கள். அவர்களனைவருக்கும் வந்தனைசெய்து, இந்த இனிய சுதந்திர தினத்தில், நமது நாட்டுக்குப் பெருமை...