செல்வன்

ஆவ்சம் அமெரிக்கா

செல்வன் அமெரிக்கா, சுதந்திரத்தைத் தேடி வந்தவர்களால் உருவான நாடு. அந்நாட்டின் அரசியல், பொருளாதார வரலாற்றிலிருந்து மற்ற நாடுகள் கற்க வேண்டிய ஏராளமான விஷயங்கள் உள்ளன. அவற்றை முடிந்தவரை...

புது மொந்தையில் பழைய சோஷலிச ‘கள்’

செல்வன் அமெரிக்காவில் நடந்து வரும் "வால்ஸ்ட்ரீட்டை கைப்பற்றுவோம்" எனும் போராட்டத்தை பற்றி பத்திரிக்கைகளில் பலவிதங்களில் தகவல்கள் வருகின்றன.  இது அடுத்த பிரெஞ்சு புரட்சி என்ற ரேஞ்சுக்கு இடதுசாரி...