டாக்டர். பி.இராமநாதன்

அணு உலை ஆபத்தா?

டாக்டர். பி. இராமநாதன் இன்று அமெரிக்காவும் , மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளும் பொருளாதாரப் பின்னடைவைச் சமாளிக்கத் திணறும் போது இந்தியா ஓரளவேனும் நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்றால், இதற்குக்...

ஆராய்ச்சிக்கு ஆக்ஸிஜன் கொடுங்கள்

டாக்டர் .பி. இராமநாதன் இன்று பட்டப் படிப்பும் , பட்ட மேற்படிப்பும் படிக்கும் மாணவர்களின் எதிர்பார்ப்பு , வாழ்க்கை லட்சியம் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம்...