தமிழ்த்தேனீ

“பொங்கல் திருநாள்”

தமிழ்த்தேனீ பொங்கலென்று சொன்னாலே பொங்குகின்ற நல்லுணர்வு நன்றிசொல்லும் நம் உணர்வு நாம் நவில காரணமாய் காணுகின்ற நல்லேர் உழவர்களும் சொல்லேர் உழவர்களும் சுற்றி வந்து கும்பிட்ட நல்லேர்...

“ கங்கா ஸ்னானம் ”

தமிழ்த்தேனீ டேய் கண்ணா  சீக்கிரம்  படுத்துண்டு தூங்கு, பட்டாசு வெடிச்சது போறும். காத்தாலே 4 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பிடுவேன். சீக்கிரம் எழுந்து கங்கா ஸ்னானம் செய்யணும். .போறும் போய்...

தீபாவளி

தமிழ்த்தேனீ 'தீபம்' என்றால் ஒளி, விளக்கு. 'ஆவளி' என்றால் வரிசை. வரிசையாய் விளக்கேற்றி, இருள் நீக்கி, ஒளி தரும் பண்டிகையே தீபாவளி ஆகும்.  தீபத்தில் பரமாத்மாவும், நெருப்பில்...

மழலையின் மத்தாப்புச் சிரிப்பு

தமிழ்த்தேனீ தீப ஒளி நிறைந்த தீபாவளி, பாவ இருள் நீக்கும் தீபாவளி, மாய அரக்கன் தீய நரகாசுரனை வேயுங் குழல் ஊதும் ஆயன் - கண்ணன் மாய்த்தனால்...