பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

கரையாக் காகங்கள்

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ   குரலெடுக்கத் தெரியாத காகங்கள்   கண்ணெதிரே இருந்தும் காணாததைக் கதைக்கும் மனப்பிறழ்வு கேண்மைகள்   ஆரோக்கியத்தின் தளமோ  தலமோ அல்ல  அது  ...

நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ தவறு செய்கிற போதெல்லாம் நினைவுக்கு வருவது இந்த மொழிதான் இது எத்துணை உண்மையான மொழி எத்துணைப் பட்டறிவின் வெளிப்பாடாகும் முடிவெடுத்துதான் புறப்பட்டேன் முடியவில்லை முடிவைக்...