பேரா.பெஞ்சமின் லெபோ

சிறு வயது குறும்புகள்

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ   பட, பட, பட பட படார்...சட சட சடார் ...டமால் டுமீல்....... தீபாவளி நெருங்கி வருவதை உணர்த்தும் ஒலிகள். பழம் நினைவுகள்...

வகுப்பறை சிரிப்புகள்

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ பொங்கல் கட்டுரை பொங்கலைப் பற்றித்தான் இருக்கவேண்டும் என்று எங்காவது எழுதி வைத்திருக்கிறதா? இல்லையே! பின்னே என்ன, பொங்கி வரும் சிரிப்புகளை அள்ளி விடும்...

வாலி வதை : ஒரு விளக்கம்

பேரா. பெஞ்சமின் லெபோ தீப ஒளித் திருநாளில் யாவர்க்கும் நல் வணக்கம். நரகாசுரன் இறக்கும் போது, தான் இறந்த நாளை ஒளி நாளாய்க் கொண்டாட வேண்டுகோள் விடுத்தானாம்....