முகில் தினகரன்

ஆனந்த தீபாவளி

முகில் தினகரன் ஆனந்த தீபாவளி கொண்டாடுவோம் அன்றோர் அசுரன் அழிந்ததற்காய்…. அடுத்த முறை தீபாவளி கொண்டாடுவோம்…சில அசுர குணங்கள் அழிவதற்காய்… பாகுபாட்டை பட்டாசாய்க் கொளுத்திடுவோம் - நல்ல...

முந்தி இருப்பச் செயல் (சிறுகதை)

முகில் தினகரன் அந்தப் பத்திரிக்கையாளர; சந்திப்பின் இறுதியில் ஒரு ஜிப்பாக்கார நிருபர;; கேட்ட கேள்வி புகைப்படக் கலைஞர; கோபிநாத்தை சற்று தடுமாற வைத்தது. கோபிநாத்…காமிராவைப் பேச வைப்பதோடு...

இவன்தான் மனிதன் (சிறுகதை)

முகில் தினகரன் கடவுளுக்குக் கொடுப்பதை நிறுத்தி விட்டுத் துன்பப்படுபவர்களுக்குக் கொடு அவர்களுக்கு நீ கடவுளாகத் தெரிவாய்! (அன்னை தெரசா) குடிசைக்கு வெளியே தன் ஹைதர் காலத்து சைக்கிளைத்...